Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(3.562 Bài báo khoa học)

Ứng dụng thang Bloom trong xây dựng chuẩn năng lực và đánh giá kết quả của người học
 
26/02/2018
 
 
 
Việt Nam
 
 
 
MB
 

 
ttkhcn_2016_3851.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 33 khách Trực tuyến