Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(3.562 Bài báo khoa học)

Vận dụng lý thuyết quản lý sự thay đổi để chỉ đạo đổi mới hoạt động dạy học trong nhà trường hướng đến thực hiện chương trình giáo dục phổ thông tổng thể trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 
26/02/2018
 
 
 
Việt Nam
 
 
 
MB
 

 
ttkhcn_2016_3853.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 28 khách Trực tuyến