Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(3.562 Bài báo khoa học)

Khả năng sinh sản và sinh trưởng của một số công thức lai từ các dòng gà lông màu LV4 và LV5 mới chọn tạo
 
26/02/2018
 
 
 
Việt Nam
 
 
 
MB
 

 
ttkhcn_2016_3984.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 37 khách Trực tuyến