Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(3.562 Bài báo khoa học)

Hiện trạng và một số kịch bản giảm phát thải khí methane từ chăn nuôi bò thịt bán thâm canh ở đồng bằng sông Hồng
 
26/02/2018
 
 
 
Việt Nam
 
 
 
MB
 

 
ttkhcn_2016_3989.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 64 khách Trực tuyến