Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(3.562 Bài báo khoa học)

Khảo sát một ssô chỉ tiêu chất lượng trứng, thịt của tổng hợp lai giữa gà Rừng với gà Ai Cập và gà HMông nuôi tại Viện Chăn nuôi
 
26/02/2018
 
 
 
Việt Nam
 
 
 
MB
 

 
ttkhcn_2016_3993.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 23 khách Trực tuyến