Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(3.562 Bài báo khoa học)

Cơ hội và thách thức đối với chăn nuôi Việt Nam khi gia nhập Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương - TPP và một vài suy nghĩ về chăn nuôi trong bối cảnh mới
 
26/02/2018
 
 
 
Việt Nam
 
 
 
MB
 

 
ttkhcn_2016_3997.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 46 khách Trực tuyến