Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(3.562 Bài báo khoa học)

Kéo dài thời gian bảo quản thịt gà tươi bằng phương pháp đóng gói với khí quyển điều chỉnh (MAP- Modified atmosphere packaging)
 
26/02/2018
 
 
 
Việt Nam
 
 
 
MB
 

 
ttkhcn_2016_3998.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 17 khách Trực tuyến