Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(3.562 Bài báo khoa học)

Ảnh hưởng của mức NDF khác nhau trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh đến năng suất và chất lượng thịt của bò lai F1 (Droughtmaster X lai Sind) vỗ béo
 
26/02/2018
 
 
 
Việt Nam
 
 
 
MB
 

 
ttkhcn_2016_4003.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 1312 khách Trực tuyến