Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(3.562 Bài báo khoa học)

Khả năng sản xuất của tổ hợp lai giữa gà zolo với gà Lương Phượng
 
26/02/2018
 
 
 
Việt Nam
 
 
 
MB
 

 
ttkhcn_2016_4004.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 32 khách Trực tuyến