Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(3.562 Bài báo khoa học)

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN ĐẾN NĂNG SUẤT, PHẨM CHẤT VÀ MÙI THƠM TRÊN 2 GIỐNG LÚA OM121 VÀ OM9915
 
28/02/2018
 
 
 
Việt Nam
 
 
 
MB
 

 
tckh_2017_3538.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 37 khách Trực tuyến