Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(3.562 Bài báo khoa học)

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LƯU HUỲNH, CHẾ PHẨM PHÂN BÓN LÁ VI LƯỢNG VÀ KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT GIỐNG ĐIỀU ĐDH102 ‐ 293 Ở VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ
 
28/02/2018
 
 
 
Việt Nam
 
 
 
MB
 

 
tckh_2017_3542.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 38 khách Trực tuyến