Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(3.562 Bài báo khoa học)

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA DẠNG ĐẠM ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT, HÀM LƯỢNG DIỆP LỤC TỐ VÀ TINH DẦU CÂY SẢ (Cymbopogon citratus) TRỒNG TRONG ĐIỀU KIỆN KHÔ HẠN
 
28/02/2018
 
 
 
Việt Nam
 
 
 
MB
 

 
tckh_2017_3547.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 28 khách Trực tuyến