Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(3.562 Bài báo khoa học)

KẾT QUẢ CHIẾT XUẤT VÀ ĐỊNH DANH CHẤT ĐỐI KHÁNG CỎ DẠI N-trans-CINNAMOYLTYRAMINE TỪ GIỐNG LÚA OM 5930
 
28/02/2018
 
 
 
Việt Nam
 
 
 
MB
 

 
tckh_2017_3552.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 21 khách Trực tuyến