Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(3.562 Bài báo khoa học)

TUYỂN CHỌN CHỦNG VI SINH VẬT CÓ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ NẤM Neoscytalidium dimidiatum GÂY BỆNH ĐỐM NÂU THANH LONG
 
28/02/2018
 
 
 
Việt Nam
 
 
 
MB
 

 
tckh_2017_3555.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 33 khách Trực tuyến