7 giống lúa triển vọng cho ĐBSCL

Bộ môn công nghệ sinh học Viện Lúa ĐBSCL cho biết vừa có thêm 7 giống lúa mới triển vọng đang được canh tác trong vụ hè thu này ở ĐBSCL. TS Lê Thị Dự - Viện Lúa ĐBSCL cho biết đó là các giống được chọn lọc từ những thí nghiệm so sánh, sơ khởi, hậu kỳ được lập thành 6 bộ giống đưa vào mạng lưới kiểm nghiệm của Viện gồm bộ A0, A1, A2, bộ trung mùa, bộ đặc sản và bộ cho vùng khó khăn khảo nghiệm ở 9 tỉnh vùng ĐBSCL. Thí nghiệm được bố trí chính qui kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên, với 3 lần lặp (RBD); chăm sóc lấy mẫu phân tích theo tiêu chuẩn của IRRI.

Giống lúa OM 5472 được chọn từ tổ hợp lai OM 2718/Jasmine85 và mới được được Bộ NN & PTNT công nhận là giống lúa sản xuất thử tại các tỉnh ĐBSCl và Trung bộ trong năm 2009. Giống OM 5472 thích nghi rộng và đã được canh tác nhiều tại các vùng trồng lúa ĐBSCL. Giống OM 5472 có thời gian sinh trưởng của lúa sạ khoảng 90-93 ngày trong vụ đông xuân (ĐX), 93-95 ngày trong vụ hè thu (HT), trổ tập trung, chiều cao cây 95-105cm.

Đây là giống lúa có dạng hình đẹp, tương đối cứng cây, khả năng đẻ nhánh khá, bông đóng hạt dầy, tỉ lệ lép thấp, trọng lượng nghìn hạt từ 26-27g, gạo có mùi thơm nhẹ, hạt dài, trong, ít bạc bụng, cơm mềm. Giống OM 5472 chống chịu rầy nâu (RN) và bệnh đạo ôn trung bình. Trong vụ HT 2009 giống OM 5472 bị nhiễm nhẹ bệnh đạo ôn ở đầu vụ, chống chịu bệnh vàng lùn-lùn xoắn lá (VL-LXL) khá. Tiềm năng năng suất của lúa này khá cao và ổn định trong cả hai vụ ĐX và HT, đạt từ 5 đến 8 tấn/ha.

Giống lúa OM 8923 được chọn tạo bằng nuôi cấy mô từ giống OM 4509. Đây là giống lúa kháng RN, chống đạo ôn, VL-LXL tốt. Giống OM 8923 có thời gian sinh trưởng khoảng 90-93 ngày (lúa sạ) trong vụ ĐX, 93-95 ngày trong vụ HT, trổ tập trung, chiều cao cây 95-105cm, bông đóng hạt trung bình, ít lép, trọng lượng nghìn hạt 26-27g, gạo có mùi thơm nhẹ, hạt gạo dài, trong ít bạc bụng, cơm mềm. OM 8923 có tiềm năng năng suất khá cao, thuộc dạng giống lúa nhiều bông có thể đạt đến 9 tấn/ha vụ ĐX.

Giống lúa OM8923 còn chống chịu rất tốt với đất nhiễm phèn acid sulphat cao, ở độ pH = 3 vẫn cho năng suất trên 4 tấn/ha. Yếu điểm OM8923 là hơi yếu rạ, dễ nẩy mầm khi bông lúa bị ngâm trong nước do vỏ trấu mỏng. Do đó, giống OM 8923 rất thích hợp gieo sạ vụ ĐX, còn vụ HT nên áp dụng biện pháp cấy, bón phân nhẹ hay bón phân cân đối để hạn chế đổ ngã.

Giống lúa OM 5451 được chọn từ tổ hợp lai Jasmine 85/OM2490. Đây là giống lúa mới được nông dân ưa thích trong một vài vụ lúa gần đây, đã được canh tác khá nhiều tại ĐBSCL. Giống OM5451 có thời gian sinh trưởng khoảng 88-93 ngày (lúa sạ) trong vụ ĐX, 90-95 ngày trong vụ HT, trổ tập trung, chiều cao cây 95-100cm.

OM 5451 có dạng hình đẹp, tương đối cứng cây, khả năng đẻ nhánh khá, bông đóng hạt dầy, tỉ lệ lép thấp, trọng lượng nghìn hạt trung bình 25-26g, hạt gạo dài, ít bạc bụng, cơm mềm. Giống OM 5451 chống chịu RN và bệnh đạo ôn khá, chống chịu bệnh VL-LXL khá. Tiềm năng năng suất của giống lúa này khá cao và ổn định trong cả 2 vụ ĐX và HT, đạt từ 5 đến 8 tấn/ha.

Giống lúa OM 5464 được chọn từ tổ hợp lai OM 3242/OM2490, nông dân ưa thích và được canh tác khá nhiều trong một vài vụ gần đây tại ĐBSCL. Giống OM 5464 thời gian sinh trưởng ngắn, lúa sạ 85-88 ngày trong vụ ĐX và vụ HT 90-93 ngày. Đây là giống lúa thấp cây 80-90cm, dạng hình đẹp, đẻ nhánh khá, bông đóng hạt trung bình, tỉ lệ chắc cao, trọng lượng nghìn hạt trung bình 25-26g, hạt gạo dài, trong, ít bạc bụng, cơm khô khi nguội. Giống OM 5464 chống chịu RN và bệnh đạo ôn tốt, chống chịu bệnh VL-LXL khá. Đây là giống lúa dễ canh tác, thích hợp trên nhiều loại đất, chống chịu điều kiện nhiễm mặn khoảng 0,3-0,4% tốt; tiềm năng năng suất khá cao và ổn định trong cả 2 vụ ĐX và HT từ 5 đến 8 tấn/ha.

Giống lúa OM 3995 được chọn từ tổ hợp lai IR841/DS2001, là giống lúa mới được giới thiệu trong vụ HT 2009. OM 3995 có thời gian sinh trưởng lúa sạ 93-95 ngày vụ ĐX và vụ HT 95-98 ngày. Giống lúa này có chiều cao 95-100cm, tương đối cứng cây, đẻ nhánh khỏe, bông đóng hạt dầy, trọng lượng nghìn hạt 26-27g, hạt gạo dài, trong, ít bạc bụng, hơi khô cơm khi nguội. Giống OM 3995 chống chịu RN và bệnh đạo ôn tốt, chống chịu bệnh VL-LXL khá. Đây là giống thuộc nhóm giống lúa nhiều bông, thích nghi rộng, tiềm năng năng suất cao và ổn định trong cả 2 vụ ĐX và HT từ 5-8 tấn/ha.

Giống lúa OM 6976 được chọn từ tổ hợp lai IR68144/OM997/OM2718. Đây là giống có hàm lượng vi chất dinh dưỡng sắt trong gạo khá cao, mới giới thiệu trong vụ HT 2009. OM 6976 có thời gian sinh trưởng 93-95 ngày (lúa sạ) vụ ĐX và vụ HT 95-98 ngày. Đây là giống lúa thấp cây 95-100cm, dạng hình đẹp, rất cứng cây, đẻ nhánh ít, bông to chùm, đóng hạt dầy, trọng lượng nghìn hạt trung bình 25-26g, hạt gạo dài trung bình, trong, ít bạc bụng, cơm vẫn còn hơi mềm khi nguội. Giống OM6976 chống chịu RN và bệnh đạo ôn tốt, chống chịu bệnh VL-LXL khá; là giống thuộc nhóm lúa bông to, thích nghi rộng trên nhiều loại đất, từ phù sa ngọt đến phèn nặng. Tiềm năng năng suất OM 6976 cao và ổn định trong cả 2 vụ ĐX và HT, có thể đạt 9 tấn/ha. Nông dân canh tác giống OM 6976 cần có biện pháp bón phân hoặc phun thuốc nuôi hạt để tăng tỷ lệ hạt chắc.

Giống lúa OM 8232 được chọn từ tổ hợp lai OM2490/IR72046/OM3556-1-9. Đây là giống lúa thơm nhẹ, chất lượng gạo cao vừa được giới thiệu trong vụ HT 2009. OM 8232 có thời gian sinh trưởng từ gieo sạ 93-95 ngày trong vụ ĐX và vụ HT 95-98 ngày. Giống lúa này có chiều cao cây 95-100cm, dạng hình đẹp, rất cứng cây, đẻ nhánh khá, bông đóng dầy, trọng lượng nghìn hạt trung bình từ 26-27g, hạt gạo dài, trong, ít bạc bụng, cơm dẻo mềm với hàm lượng amylose thấp hơn 20%. Giống OM 8232 chống chịu RN và bệnh đạo ôn tốt, chống chịu bệnh VL-LXL khá, bộ lá thẳng và rất sạch bệnh. Giống OM8232 thích nghi với điều kiện thâm canh, đất phù sa ngọt và phèn nhẹ, năng suất ổn định trong cả 2 vụ ĐX và HT từ 5-8 tấn/ha.

Viện Lúa ĐBSCL sẽ là nơi cung cấp giống theo nhu cầu có đăng ký trước từ các trung tâm giống, các câu lạc bộ nông dân sản xuất giống ở các địa phương để phổ biến rộng rãi cho bà con nông dân.

Theo Web Bao Nong nghiep