Giống lúa lai PAC 807

Giống lúa lai PAC807 do nhóm kỹ sư của Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam lai tạo, được công nhận và sản xuất thử tại các tỉnh phía Nam.

Đặc tính chủ yếu

- Là giống lúa lai ngắn ngày có nguồn gốc nhiệt đới, thời gian sinh trưởng 80-85 ngày sau gieo.

- Cây cao 85-95cm, chống đổ ngã tốt, đẻ nhánh khỏe, 8-10 nhánh/bụi, bông to, đạt 160-180 hạt chắc/bông, trọng lượng trung bình 24g/1.000 hạt.

- Hạt gạo nhỏ thon dài, không bạc bụng, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Cơm nở mềm và ngon.

- Giống chống chịu tốt với bệnh đạo ôn, rầy nâu và bệnh vàng lùn -lùn xoắn lá.

- Năng suất trung bình 7-8 tấn/ha, nếu thâm canh tốt có thể đạt 10-11 tấn/ha.

Kỹ thuật trồng

- Lượng hạt giống cần cho 1ha lúa cấy là 18 - 20kg, lúa sạ 35 - 40kg.

- Đối với ruộng cấy:

+ Gieo mạ: Luống mạ rộng 1,2 - 1,5m, bằng phẳng, ráo nước. Gieo mật độ 1kg/20m2. Phân bón cho ruộng mạ: 73kg urê + 92kg lân + 30kg kali/ha.

Bón lót trước khi gieo: 50% urê và toàn bộ lân.

Bón thúc (8 ngày sau gieo): 30% urê + toàn bộ kali.

Bón tiễn chân mạ trước khi nhổ cấy: 20% urê.

+ Cấy: mật độ 20 x 20cm, 12 tép /bụi.

Phân bón: 119kg urê + 92kg lân + 108kg kali/ha + 500kg vôi + 5 tấn phân chuồng hoai.

Chia làm các lần bón:

Bón lót: 30% urê + toàn bộ lân, vôi và phân chuồng; thúc lần 1 (8 - 10 ngày sau cấy): 30% urê + 30% kali; thúc lần 2 (18 - 20 ngày sau cấy): 25% urê + 40% kali; thúc lần 3 (30 - 32 ngày sau cấy): 15% urê + 30% kali.

- Đối với ruộng sạ:

+ Nên sạ theo hàng vừa tốn ít giống, vừa dễ chăm sóc, kiểm soát sâu bệnh hiệu quả.

+ Phân bón: 119kg urê + 92kg lân + 108kg kali/ha.

Chia làm các lần bón:

Bón lót: 30% urê + toàn bộ lân và phân chuồng; thúc lần 1 (8 - 10 ngày sau sạ): 15% urê + 20% kali; thúc lần 2 (18 - 20 ngày sau sạ): 30% urê + 30% kali; thúc lần 3 (30 - 32 ngày sau sạ): 15% urê + 20% kali; thúc lần 4 (45 - 50 ngày sau sạ): 10% urê + 30% kali.

 

Nguồn www.khoahocchonhanong.com.vn