Giống mới của Viện Khoa học Nông nghiệp VN

Nhóm lúa thơm, ngắn ngày, chất lượng cao

1. Giống lúa thơm BT09

Nguồn gốc: Do Viện Cây lương thực – CTP chọn tạo.

Đặc điểm:

- TGST: Vụ mùa 95-100 ngày; vụ xuân 120-125 ngày.

- Chiều cao cây: TB từ 95 -105 cm. Dạng cây gọn, đẻ nhánh khá.

- Bông: Vừa phải, hạt nhỏ màu nâu sẫm. Gạo trong, cơm dẻo và thơm, vị đậm.

- Năng suất trung bình: 5,5-6 tấn/ha, thâm canh cao có thể đạt 7 tấn/ha.

BT09 là giống lúa chất lượng cao, ngắn ngày, khả năng chống chịu sâu bệnh khá, thích ứng rộng.

2. Giống lúa thơm LT25

Nguồn gốc:

Do Bộ mô Đột biến và ưu thế lai, Viện Di truyền NN phối hợp với Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông – Viện CLT và CTP chọn tạo và giới thiệu ra sản xuất.

Đặc điểm:

- TGST: Vụ xuân 120-130 ngày; vụ mùa 105-110 ngày.

- Năng suất: 55-60 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 70 tạ/ha.

- Chống chịu: Chống chịu sâu bệnh tốt, ít nhiễm bạc lá, đạo ôn, khô vằn, đặc biệt chống đổ rất tốt.

- Chân đất thích hợp: vàn, vàn cao. Cấy được 2 vụ: xuân muộn và mùa sớm.

3. Giống lúa thơm TL6

Nguồn gốc: Do Trung tâm NC và PT Lúa lai – Viện CLT và CTP chọn tạo.

TGST: 100-110 ngày vụ mùa.

Chiều cao cây: 100-110 cm.

Bông: Dài 25-28cm. Bông to nhiều hạt, TB 150-200 hạt/bông, thâm canh có thể đạt 300 hạt/bông. Hạt thon, vỏ màu nâu, trọng lượng 1.000 hạt: 22-23g.

Năng suất: TB 5,5-6,5 tấn/ha, thâm canh có thể đạt 7,5 tấn/ha.

TL6 là giống chịu thâm canh, khả năng thích ứng rộng, kháng bạc lá tốt hơn HT1 trong vụ mùa.

4. Giống lúa thơm HT6

Nguồn gốc: Giống HT6 do PGS.TS Lê Vĩnh Thảo, Trung tâm NC và PT lúa thuần - Viện CLT-CTP chọn tạo. Giống đã được công nhận tạm thời năm 2008.

Đặc điểm:

- Là giống chịu tâm canh, thích ứng rộng.

- Cứng cây, chống đổ tốt. Chú ý bón phân cân đối.

- Năng suất cao: 6-6,5 tấn/ha, thâm canh có thể đạt 7-7,5 tấn/ha.

- Chống chịu khá với đạo ôn, khô vằn, bạc lá, rầy nâu.

- Gạo HT6 trong, tỷ lệ gạo nguyên cao. Cơm dẻo, đậm, thơm nhẹ.

5. Giống lúa thơm SH2 (XT 27)

Nguồn gốc: Do PGS.TS Tạ Minh Sơn chọn tạo, Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông – Viện CLT và CTP giới thiệu ra sản xuất.

Đặc điểm:

Chất lượng gạo ngon, dẻo, không dính, gần giống gạo nương.

Ngắn ngày: 100-108 ngày vụ mùa.

Tiềm năng năng suất cao, thích ứng rộng.

Sinh trưởng mạnh, đẻ khỏe, cứng cây, lá đòng dài cứng.

Chống chịu khá: Đạo ôn, khô vằn, rầy nâu, bạc lá; chịu rét tốt.

 

Nguồn www.nonghiep.vn