Hướng dẫn quy trình canh tác lúa Đông Xuân ở Đồng bằng sông Cửu Long

1. Làm đất - vệ sinh đồng ruộng: Sau khi thu hoạch lúa Hè Thu hay Thu Đông bà con cần cày ải phơi đất. Vùng có nước lũ nên mở cống xả lũ để rửa phèn, lấy phù sa vào ruộng, ngâm đất dùng nước ém cỏ. Khi nước lũ rút tiến hành bừa trục 2-3 lần san sửa mặt bằng, diệt cỏ dại, diệt ốc bươu vàng, diệt chuột (nếu có) trước khi sạ. Đất có mặt bằng tốt, chủ động nước sẽ dễ dàng thực hiện các biện pháp kỹ thuật như khống chế cỏ, bón phân... <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">2. Thời vụ:</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"> Tùy theo con nước hay thủy văn mà nên gieo sạ đồng loạt, tập trung né rầy (theo bẫy đèn địa phương) và cách vụ trước ít nhất là 3-4 tuần. Thời vụ sạ đợt 2 theo khuyến cáo từ 25/12/2008 đến ngày 10/01/2009.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">3. Chọn giống:</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"> Nên chọn giống phù hợp với vùng sinh thái và theo khuyến cáo của khuyến nông. Nông dân phải nắm rõ đặc tính của giống trước khi trồng, nhất là những nhược điểm của giống để có biện pháp khắc phục. Theo khuyến cáo của Cục trồng trọt vùng ĐBSCL nên sử dụng các giống sau:<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">- 6 giống lúa thơm: Jasmine, VĐ20, OM4900, OM3536, OM4900, ST5<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">- Các giống lúa phổ biến tiếp tục sử dụng: OMCS2000, VNĐ95-20, HĐ1, OM5930, OM2395, OM4498, OM2517, MTL384, một số giống nếp...<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">- Các giống mới có triển vọng: OM6073, OM6561, OM4218, OM6162, OM4059, OM4088...<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">- Nên hạn chế các giống cũ đã thoái hóa, nhiễm nặng sâu bệnh, chất lượng kém như IR50404, <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:place w:st="on">OM</st1:place> 576 (Hầm Trâu hay còn gọi là Trâu nằm)<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">- Nên dùng giống xác nhận để sản xuất, không nên lấy lúa thịt làm lúa giống (một phải: dùng giống xác nhận)<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">4. Lượng giống sạ:</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"> theo khuyến cáo 8-12kg/công (sạ tay hay sạ hàng)<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">5. Xử lý hạt giống </SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">- Nếu có lúa von: nhất thiết phải xử lý hạt giống bằng dung dịch nước muối 15% để loại bỏ các hạt lép lửng.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">- Nếu sử dụng hạt lúa mới thu hoạch cần xử lý phá miên trạng bằng axit nitric nồng độ từ 3-5-8-10 phần ngàn.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">+ Mới thu hoạch trong vòng 1 tuần: nồng độ 8-10%o<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">+ Thu hoạch trong vòng 1-2 tuần: nồng độ 5-8%o<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">+ Thu hoạch trong vòng 2-3 tuần: nồng độ 3-5%o<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">+ Thu hoạch trong vòng 3-4 tuần: nồng độ 0-3%o<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">- Xử lý tiếp lúa von bằng Polyram, Folicur sữa, Vicarben, Givon (chọn 1 trong các loại trên). Liều dùng thường từ 1-2gr thuốc/cho 1 kg hạt giống (xem kỹ hướng dẫn trên bao bì)<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">- Xử lý hạt giống bằng Vina Super Humate:<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">+ Ngâm ½ lít Vina Super Humate + 100kg giống + 300 lít nước 24-36giờ<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">+ Tẩm: sau khi ngâm nước 24-36g, vớt lên, xả chua, đem ủ 10 giờ cho lúa khô vỏ, nóng lên, lấy ½ lít humate + 4 lít nước lắc đều phun xịt cho 100kg giống, đảo đều. Sau đó ủ tiếp từ 12-18 giờ là đủ.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">6. Phòng trừ cỏ dại </SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">- Sử dụng thuốc diệt cỏ (đúng kỹ thuật): Đất bằng, chủ động nước, sử dụng thuốc tiền nảy mầm. Nếu đất không bằng, khó chủ động nước thì nên sử dụng thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm sớm. Đây là đợt xịt thuốc chủ lực nên cần tuân thủ nghiêm ngặt các khuyến cáo kỹ thuật. Sau đó cần xịt vét lại (chỗ cỏ sót, gò cao, chỗ cỏ tái sinh...) bằng các loại thuốc hậu nảy mầm. Tiếp tục nhổ cỏ, khử lẫn bằng tay giai đoạn đẻ nhánh (20-25NSS), làm đòng (40-45NSS), trổ (60-70NSS) và trước thu hoạch (80-85NSS).<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">7. Bón phân cho lúa </SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">(theo nguyên tắc kết hợp phân hữu cơ - vô cơ // phân bón gốc- phân bón lá)<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">- 5-7 NSS: Xịt 1 lít Vina Super Humate/ha<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">- 8-10NSS: - Bón 200kg (4 bao) phân hữu cơ (Anvi R1 hoặc Bio Minh Hoàng), 200 kg phân lân (4 bao Super Long Thành hay Lân Ninh Bình, Văn Điển), 50 kg Urê (1 bao).<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><EM><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Chú ý: Gọi tắt là 4-4-1: 4 bao hữu cơ (Anvi R1 hoặc Bio Minh Hoàng), 4 bao lân, 1 bao Urê </SPAN></EM><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">- 14-15 NSS: Xịt 1 lít Vina Super Humate/ha<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">- 17-18 NSS: Cấy dặm<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">- 19-20 NSS: Xịt 1 lít Vina Super Humate/ha (vá áo những chỗ xấu, mới cấy dặm)<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">- 20-22NSS: Phân ra các trường hợp sau: Nếu lúa xấu, đất phèn nhiều, đất cát: bón 4-4-1* như đợt 1; Nếu lúa trung bình, đất ít phèn, đất xám: bón 3-3-1; Nếu lúa tốt, đất phù sa: bón 2-2-1; Nếu đất trũng dư phân: bón 2-2-0 (cắt Urê)<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">- 25-28 NSS: Xịt 1 lít Vina Super Humate/ha<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">- 30-32 NSS: Cắt nước (giúp rễ ăn sâu, kháng đổ ngã. Giúp lúa chuyển màu từ xanh đậm sang xanh lợt sang màu vàng tranh để làm đòng thuận lợi. Giảm áp lực sâu bệnh, bộ lá đứng nhận được nhiều ánh sáng, tăng cường quang hợp)<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">- 40NSS: Xịt 1 lít Vina Super Humate/ha (giúp lúa làm đòng thuận lợi)<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">- 40-45NSS: Bón phân đón đòng (theo kỹ thuật không ngày, không số)<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">+ Chỗ vàng tranh: 50kg Urê + 50kg Kali/ha + 1 bao phân hữu cơ<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">+ Chỗ xanh đậm: 100kg Kali/ha + 1 bao phân hữu cơ<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">+ Chỗ xanh lợt: 25kg Urê + 75 kg Kali/ha + 1 bao phân hữu cơ<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Đất bị phèn nên bón kèm thêm 1-2 bao hữu cơ (Anvi R1 hoặc Bio Minh Hoàng) để dưỡng bộ rễ tốt bền, lâu<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">- 55NSS: Xịt 1 lít Vina Super Humate/ha (giúp lúa trổ đồng loạt)<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">- 72NSS: Xịt 1 lít Vina Super Humate/ha (giúp vào gạo nhanh, hạt vàng sáng, chắc mẩy)<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">- 80NSS: Xịt ½ lít Vina Super Humate/ha (chống lép cậy, hạt no, đẹp, tăng NS 200kg/ha)<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Cách bón phân nêu trên sẽ tạo cho bộ rễ lúa phát triển tốt, nhanh, mạnh ngay từ đầu tạo tiền đề cho việc đẻ nhánh hữu hiệu, làm đòng, trổ bông thuận lợi, ít sâu bệnh, cây lúa có thân cứng, lá đứng quang hợp tốt về sau cho năng suất cao, giá thành hạ sẽ cho hiệu quả cao giúp nông dân bội thu.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">8. Quản lý sâu bệnh theo IPM - sử dụng thuốc BVTV</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"> theo 4 đúng "Phòng ngừa bệnh trên lúa hiệu quả, ngăn ngừa bệnh đốm vằn, bệnh cháy lá, đạo ôn cổ bông, lem lép hạt, vàng lá chín sớm và cháy bìa lá"<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">- Phun ngừa Exin 4.5HP 4 lần/vụ: 15NSS, 30NSS, 45NSS, 60NSS (có thể pha chung với Vina Super Humate để đỡ công phun xịt). Liều dùng: 20ml/bình 16lít. Phun 2 bình/công <BR>Đóng gói 10ml. 1 ha cần 40 gói/1 lần phun. Tổng cộng 4 lần phun/vụ cần 160 gói/ha<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">- Exin 4.5HP có thể pha chung với thuốc trừ sâu nhưng không pha chung với thuốc trừ bệnh hóa học.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">9. Thu hoạch:</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"> Thu hoạch đúng độ chín khi lúa chín 85-90%. Nên sử dụng máy gặt đập liên hợp giảm thất thoát so cắt tay từ 5-6%<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">10. Phơi sấy:</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"> Chuẩn bị thật tốt sân phơi, lò sấy tránh hư hỏng lúa sau thu hoạch.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">11. Để giống cho vụ sau:</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"> Chọn 1/10 diện tích khử lẫn thật kỹ (4 lần), dùng bao mới, suốt riêng (suốt bỏ thúng đầu), phơi riêng, tránh lẫn giống trên sân phơi. Phơi đến độ ẩm 13%, tồn trữ trong túi yếm khí sẽ bảo quản được lâu.</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt">Theo: http://www.khuyennongvn.gov.vn<o:p></o:p></SPAN></I></P>