Kỹ thuật trồng cây súp lơ

Để bổ sung đa dạng cây vụ đông, chúng tôi giới thiệu kỹ thuật trồng cây Sup lơ. Tên khác là: Hoa lơ, Cải hoa. Tên khoa học: Brassica oleraceae var. bothytis <P style="MARGIN: 0cm -5.3pt 0pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 345.95pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">1/ Đặc tính sinh học:</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -5.3pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 28.05pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 345.95pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Cây Suplơ có nguồn gốc vùng bờ biển Địa Trung Hải, ấm áp và ẩm. Bộ phận được làm thực phẩm là toàn bộ phần hoa chưa nở. Bộ phận này mềm, xốp không chịu được mưa nắng.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -5.3pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 28.05pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 345.95pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Suplơ có bộ lá rất phát triển so với Su hào, nhưng bộ rễ kém phát triển hơn nhiều, ăn nông (ở lớp đất 10 - 15 cm) và ít lan rộng, bán kính hoạt động của bộ rễ chỉ 35 - 50 cm.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -5.3pt 0pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 345.95pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">2/ Yêu cầu ngoại cảnh:</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -5.3pt 0pt 36pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 345.95pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">a. Yêu cầu nhiệt độ:</SPAN></I><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -5.3pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 58.5pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 345.95pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Suplơ thuộc loại cây 2 năm, chịu được lạnh, nhiệt độ thích hợp nhất cho sinh trưởng và phát triển là 15 - 18<SUP>0</SUP>C. Từ 25<SUP>0</SUP>C trở lên cây mọc kém, chậm, mau hoá già, hoa lơ bé và rễ nở. Trái lại nếu giai đoạn Suplơ đang ra hoa nếu nhiệt độ dưới 10<SUP>0</SUP>C hoa Suplơ cũng bé, phẩm chất kém vì thế giai đoạn này nếu gặp gió mùa đông bắc cần có biện pháp che, phủ, chống rét cho hoa lơ.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -5.3pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 58.5pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 345.95pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">b. Yêu cầu ánh sáng:</SPAN></I><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -5.3pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 58.5pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 345.95pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Ở thời kỳ cây con cần nhiều ánh sáng, sau khi bộ lá đã phát triển đầy đủ thì yêu cầu ánh sáng lại phải giảm đi. Khi ánh sáng ngày dài rút ngắn sự sinh trưởng và phát triển của Suplơ. Khi ra hoa yêu cầu ánh sáng nhẹ mới đạt năng suất và phẩm chất cao.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -5.3pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 58.5pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 345.95pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">c. Yêu cầu độ ẩm:</SPAN></I><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -5.3pt 0pt 36pt; TEXT-INDENT: 22.5pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 345.95pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Là loại rau ưa ẩm. Nếu độ ẩm không khí thấp, nhiệt độ không khí cao, đất không đủ ẩm (dưới 50 - 60% độ ẩm đồng ruộng) thì hoa bé, chóng già, năng suất thấp. Trái lại nếu độ ẩm không khí cao (trên 90%), nhiệt độ cao hoa dễ thối.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -5.3pt 0pt 36pt; TEXT-INDENT: 22.5pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 345.95pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Độ ẩm thích hợp là 60 - 80% độ chứa ẩm đồng ruộng.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -5.3pt 0pt 36pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 345.95pt"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">d. Yêu cầu dinh dưỡng:</SPAN></I><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -5.3pt 0pt 36pt; TEXT-INDENT: 22.5pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 345.95pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Suplơ ưa đất thịt nhẹ, nhiều mùn, có độ pH = 6,0. Suplơ cần lượng phân bón gấp đôi so với cây cải bắp, 70 - 75% dinh dưỡng tập trung vào thời kỳ làm hoa. Vì thế bón thúc rất có hiệu lực.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -5.3pt 0pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 345.95pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">3/ Kỹ thuật gieo, trồng Suplơ đảm bảo yêu cầu các biện pháp sản xuất rau an toàn:</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -5.3pt 0pt 36pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 345.95pt"><B><I><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">a. Các giống phổ biến ở nước ta:</SPAN></I></B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -5.3pt 0pt 72pt; TEXT-INDENT: 22.5pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 345.95pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">- Suplơ đơn (hay sớm): để trồng vụ sớm, có lá nhỏ, dài trên bề mặt phiến lá có lớp phấn trắng mỏng, hoa trắng gạo nhỏ, mặt mịn, mỏng ăn ngon, nặng từ 1 - 2 kg.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -5.3pt 0pt 72pt; TEXT-INDENT: 22.5pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 345.95pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">- Suplơ kép: Để trồng vụ chính và muộn. Cây lùn, hoa to, nặng từ 1,5 - 3 kg màu trắng ngà, lá cây mỏng và bầu, hơi nghiêng về một phía, nõn tía.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -5.3pt 0pt 72pt; TEXT-INDENT: 22.5pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 345.95pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Những năm gần đây, các loại cây Suplơ xanh của Nhật Bản có màu xanh đậm, mặt hoa thưa không mịn nhưng ăn ngọt, ngon, chịu nhiệt và ẩm hơn Suplơ trắng. Có khả năng trồng dày vì có tán lá đứng.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -5.3pt 0pt 36pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 345.95pt"><B><I><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">b. Thời vụ gieo trồng:</SPAN></I></B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -5.3pt 0pt 72pt; TEXT-INDENT: 22.5pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 345.95pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">- Vụ sớm: gieo từ tháng 7 đến tháng 9.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -5.3pt 0pt 72pt; TEXT-INDENT: 22.5pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 345.95pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">- Vụ chính: gieo từ tháng 10 đến tháng 12.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -5.3pt 0pt 72pt; TEXT-INDENT: 22.5pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 345.95pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Trước khi gieo, ngâm hạt vào nước ấm (54<SUP>0</SUP>C) trong 25 - 30 phút. Lượng hạt gieo trên 1m<SUP>2</SUP> khoảng 3,5 - 4 gram (1 ha gieo từ 400 - 600 gram). Sau khi gieo phải tưới giữ ẩm. Chú ý che mưa, nắng cho cây giống.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -5.3pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 22.5pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 411.4pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Riêng đối với Suplơ vụ sớm, sau khi cây mọc được từ 15 - 18 ngày thì phải đem giâm. Đất giâm Suplơ cũng làm luống như gieo hạt, các cây cách nhau từ 5 - 6 cm theo nanh sấu. Chú ý giâm vào buổi chiều để cây đỡ héo, nhanh bén rễ. Giâm song tưới nước giữ ẩm ngay. Cây trồng giâm từ 20 - 25 ngày thì nhổ đem trồng.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -5.3pt 0pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 411.4pt"><B><I><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">c. Làm đất bón phân lót:</SPAN></I></B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -5.3pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 22.5pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 411.4pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Lên luống rộng 0,9 - 1m, vụ sớm làm luống cao, hình mui rùa. Vụ chính làm luống thấp và phẳng.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -5.3pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 22.5pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 411.4pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">* <B><I>Bón lót cho 1 ha:</I></B><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -5.3pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 22.5pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 411.4pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">- Phân chuồng ủ mục: 40 tấn.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -5.3pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 22.5pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 411.4pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">- Phân đạm: 45 kg.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -5.3pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 22.5pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 411.4pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">- Phân lân: 250 kg.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -5.3pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 22.5pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 411.4pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">- Phân Kali: 60 kg.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -5.3pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 22.5pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 411.4pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">* <B><I>Cách bón</I></B>:<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -5.3pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 22.5pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 411.4pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Phân chuồng, phân lân, phân Kali trộn đều nhau rồi bón theo hốc. Mỗi hốc bón từ 800 - 1.000 gram rồi đảo đều với phân.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -5.3pt 0pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 411.4pt"><B><I><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">d. Cách trồng:</SPAN></I></B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -5.3pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 22.5pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 411.4pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Trồng hàng kép nanh sấu trên luống với khoảng cách hàng cách hàng 60 cm, cây cách cây 50 cm (21.000 - 23.000 cây/ha). Tuổi cây giống 35 - 40 ngày, khi cây có 4 - 5 lá. Thân cây to, mập, lá xanh không bị dị hình để trồng.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -5.3pt 0pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 411.4pt"><B><I><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">e. Chăm sóc Suplơ:</SPAN></I></B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -5.3pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 22.5pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 411.4pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">- Xới, vun và tưới nước: Sau khi trồng phải tưới nước ngay và tưới vào buổi sáng, chiều trong 7 - 8 ngày liền. Dùng ô doa có lỗ nhỏ, tưới nhẹ và đều, sau đó cứ 2 ngày một lần tưới để giữ độ ẩm điều hoà.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -5.3pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 22.5pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 411.4pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Khi thấy cây đã chéo nõn (các lá nõn cụp lại) thì không tưới bằng ô doa nữa mà tưới vào gốc để tránh bị hỏng hoa. Một ngày tưới đậm một lần.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -5.3pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 22.5pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 411.4pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Đất được xới tơi và vun nhiều lần sau trồng 12 - 15 ngày.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -5.3pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 22.5pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 411.4pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Bón phân thúc: Thường dùng nước giải, phân nước và phân đạm pha loãng để thúc 2 - 3 lần. Lượng phân bón thúc cho 1 ha như sau:<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -5.3pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 22.5pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 411.4pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Phân chuồng: dùng nước phân các loại khoảng 20 tấn.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -5.3pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 22.5pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 411.4pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Phân đạm 108 kg, bón vào các thời kỳ:<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -5.3pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 22.5pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 411.4pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Đợt 1: Sau trồng 15 ngày, dùng nước phân pha tỷ lệ 1/10, phân đạm 22 kg để tưới.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -5.3pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 22.5pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 411.4pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Đợt 2: Sau đợt 1 từ 10 - 12 ngày cũng thúc như đợt 1. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -5.3pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 22.5pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 411.4pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Đợt 3: Khi cây đã chéo nõn, bón hết số phân còn lại.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -5.3pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 22.5pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 392.7pt 411.4pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">- Kỹ thuật che, đậy: Sau trồng 45 ngày (giống sớm); 60 - 70 ngày (giống chính vụ và muộn) thấy có đế hoa ở trong nõn lá thì phải che đậy ngay đến khi thu hoạch. Lúc đầu hoa Suplơ còn bé, có thể bẻ gập 1 - 2 lá trong để đậy (chú ý không bẻ rời hẳn mà chỉ bẻ gãy gân chính của lá); khi hoa đã lớn thì ngắt bỏ các lá ngoài lấy 1/3 phiến lá phần đầu để đậy cho hoa, cứ thấy lá đậy hơi héo là phải thay lá đậy khác tránh nước dội vào hoa.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -5.3pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 22.5pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 411.4pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">- Phòng trừ sâu, bệnh: Chú ý bệnh lở cổ rễ, sương mai, thối nhũn.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -5.3pt 0pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 411.4pt"><B><I><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">f. Thu hoạch:</SPAN></I></B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -5.3pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 22.5pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 411.4pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Cần thu hoạch đúng lúc mới cho năng suất cao và phẩm chất tốt.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -5.3pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 22.5pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 411.4pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Sau khi đế hoa xuất hiện 15 - 20 ngày thu là vừa. Khi thấy mặt hoa gồ gề, có hiện tượng dão xung quanh hoa, phải thu hoạch ngay. Dùng dao sắc, chặt lá sát gốc, tỉa bỏ một vài lá chân, xếp đứng cuống hoa hoặc xếp chụm cuống hoa vào nhau để dễ vận chuyển. Năng suất Suplơ có thể đạt 20 - 25 tấn/ha.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -5.3pt 0pt 36pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 345.95pt"><B><I><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">g. Để giống Suplơ bằng cách:</SPAN></I></B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -5.3pt 0pt 72pt; TEXT-INDENT: 22.5pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 345.95pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Khi cây xuất hiện đế hoa không che để hoa phát triển tự nhiên và thu hạt như hạt cải./.</SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -5.3pt 0pt 72pt; TEXT-INDENT: 22.5pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 345.95pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN>&nbsp;</P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 345.95pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>http://www.khuyennongvn.gov.vn</FONT></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 345.95pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">KS. Nguyễn Thị Vang</SPAN></B></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 345.95pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Phòng trồng trọt</SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -5.3pt 0pt 72pt; TEXT-INDENT: 22.5pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 345.95pt"><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P>