LVN154 - Giống bắp chất lượng cao

Giống bắp LVN154 do Viện Nghiên cứu Bắp lai tạo, có bố mẹ là V64 x V152, đây là giống bắp vừa cho năng suất cao vừa có chất lượng tốt; giống đã được tiến hành khảo nghiệm tác giả, khảo nghiệm CVU, và sản xuất thử ở cả miền Bắc, miền Trung và miền Nam, cụ thể như sau:

Kết quả khảo nghiệm tác giả: Vụ xuân 2009, tác giả tiến hành thử nghiệm tại Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, đối chứng là giống bắp C919, kết quả cho thấy giống bắp LVN154 có thời gian sinh trưởng là 119 ngày tương đương giống bắp C919, trạng thái bắp, trạng thái cây tương tự đối chứng, năng suất giống bắp LVN154 đạt 85,56 tạ/ha.

Tại các tỉnh phía Nam giống bắp LVN154 được tiến hành thử nghiệm qua 5 vụ từ vụ hè thu 2008 đến vụ hè thu 2010, cho thấy năng suất giống bắp LVN154 cao nhất đạt 112,77 tạ/ha, vụ đông xuân 2009 - 2010, tại Tân Châu - An Giang, thấp nhất đạt 66,1 tạ/ha, vụ hè thu 2010 tại Nha Hố - Ninh Thuận.

Kết quả khảo nghiệm CVU: Giống bắp LVN154 được tiến hành khảo nghiệm CVU, theo hệ thống khảo nghiệm của Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, Sản phẩm cây trồng và phân bón Quốc gia:

- Tại các điểm phía Bắc, tiến hành từ vụ đông 2009 và xuân 2010, về thời gian sinh trưởng từ 111 - 114 ngày, độ đồng đều cây và bắp cơ bản tương tự như C919, chiều cao cây, chiều cao đóng bắp đều cao hơn C919, về khả năng chống chịu sâu bệnh, sâu đục thân, sâu đục bắp, rệp cờ, chịu hạn, chịu rét tương tự như C919, riêng khô vằn nhiễm nhẹ hơn. Về năng suất, vụ đông 2009 trung bình đạt 57,5 tạ/ha, cao nhất đạt 66 tạ/ha tại điểm khảo nghiệm Hà Nội, thấp nhất đạt 51,9 tạ/ha tại điểm khảo nghiệm Hải Dương; vụ xuân 2010, năng suất trung bình đạt 74,31 tạ/ha, cao nhất ở điểm khảo nghiệm Nghệ An, đạt 82,92 tạ/ha, thấp nhất ở điểm khảo nghiệm Phú Thọ, đạt 65,24 tạ/ha.

- Tại khu vực miền Trung, khảo nghiệm vụ đông xuân 2008 - 2009 năng suất bình quân đạt 77,6 tạ/ha, cao nhất tại Quảng Ngãi đạt 106,9 tạ/ha.

Kết quả sản xuất thử: Giống bắp LVN154 được tiến hành sản xuất thử tại các tỉnh có diện tích bắp lớn ở miền Bắc, kết quả cho thấy, năng suất đều cao hơn so với đối chứng trồng phổ biến tại các địa phương, năng suất cao nhất, tại Đà Bắc - Hoà Bình, đạt 80 tạ/ha.

Tại Hưng Yên, giống bắp LVN154, được công ty CP Đại Thành tiến hành sản xuất thử với tên giống là GS8, từ vụ đông 2009, vụ xuân và vụ đông 2010; năng suất cả 3 vụ đều cao hơn so với đối chứng, là giống bắp trồng phổ biến tại địa phương; cụ thể vụ đông 2009 năng suất đạt 72 tạ/ha, tăng 31% so với đối chứng (55 tạ/ha), vụ xuân 2010, năng suất đạt 57 tạ/ha, tăng 19% so với đối chứng, vụ đông 2010, năng suất đạt 75 tạ/ha, tăng 31% so với đối chứng.

Vụ đông 2010 Công ty Đại Thành tiến hành hội đầu bờ giống bắp GS8 (LVN154), qua thăm thực tiễn mô hình, và trực tiếp tham gia sản xuất, nông dân nhận xét, giống bắp GS8, có độ đồng đều cây và bắp khá, cây con mọc khoẻ, chống chịu sâu bệnh tốt, chống hạn, chống đổ khá, tỉ lệ hạt trên bắp cao, màu và dạng hạt phù hợp với thị hiếu, phổ thích nghi rộng, đặc biệt các nơi không chủ động tưới tiêu vẫn cho năng suất cao.

Theo ông Thân Sỹ Hà, giám đốc Công ty CP Đại Thành, đơn vị đăng ký phân phối giống bắp GS8 với Viện Nghiên cứu Bắp cho biết, qua đi thăm một số mô hình do công ty trực tiếp sản xuất, một số mô hình do Viện Nghiên cứu Bắp triển khai, ở hầu hết các địa phương trồng bắp, diện tích lớn, giống bắp GS8 có tiềm năng năng suất cao, khả năng thích ứng rộng, trồng nhiều vùng sinh thái, chân đất khác nhau, khả năng chống chịu sâu, bệnh và điều kiện bất thuận khá, năng suất không thua kém những giống bắp nhập nội, đặc biệt là về chất lượng, đây là giống bắp thế hệ mới của Việt Nam kết hợp được cả 2 yếu tố, năng suất và chất lượng, nông dân rất thích giống này.

Về chất lượng: Kết quả phân tích hàm lượng protein của giống bắp GS8 (LVN154), đạt 11,86% chất khô, cao hơn cả giống bắp HQ2000 (10,12% chất khô), hàm lượng tinh bột khá cao, đạt 68,25% chất khô. Trong thực tế tại Hưng Yên giá bán bắp thương phẩm giống GS8 cũng cao hơn so với giống bắp khác nông dân đang dùng.

Với kết quả sản xuất thử tốt tại địa phương, Sở NN-PTNT Hoà Bình đề nghị Hội đồng khoa học của Bộ NN-PTNT công nhận đặc cách giống bắp GS8 (LVN154), Sở NN-PTNT Hưng Yên đề nghị Bộ NN-PTNT công nhận chính thức giống bắp GS8 để các địa phương đưa vào cơ cấu giống bắp của tỉnh.

Với kết quả khảo nghiệm của mạng lưới khảo nghiệm Quốc gia và khảo nghiệm tại các tỉnh đều đạt kết quả tốt: thời gian sinh trưởng trung bình vụ xuân 110 - 115 ngày, vụ đông 105 - 110 ngày, sinh trưởng phát triển khoẻ, chống đổ, chịu hạn tốt, lá bi bao kín bắp, chắc và mỏng, dễ thu hoạch, không bị mọt ngoài ruộng, tiềm năng năng suất cao, 10 tấn/ha, hàm lượng protein cao hơn bắp thường khoảng trên 3% và lizin/protein, tryptophan cao gấp 1,5 - 2 lần so với bắp thường; khả năng thích ứng rộng; trồng được nhiều vùng, nhiều vụ và nhiều loại đất.

Nông Nghiệp VN