Chăm sóc cây mai ghép

Chăm sóc mai ghép đòi hỏi cầu kỳ hơn mai thường. Xin giới thiệu với bà con một vài kinh nghiệm chăm sóc loại mai này.

Mai trắng phải ghép trên cao, tránh nhựa cây dẫn lên ngọn nhiều hơn các nhánh bên dưới. Lưu ý cắt bỏ hết nhánh từ thân cây mẹ (gốc ghép) để tập trung nuôi nhánh ghép.

Do cây còn nhỏ, các năm đầu có thể rụng trên 50% nụ, khi cây 2-3 năm tuổi trở lên, sẽ đậu nhiều hoa hơn. Các giống này cần chăm sóc đặc biệt. Tháng 9-10 âm lịch nên bón thúc thêm phân DAP hay phân tổng hợp NPK để kích thích ra hoa.

Đầu mùa mưa, bón phân bánh dầu miếng cho cây mai ra chồi. Nên bón loại phân hữu cơ Dynamic Lifter (Ôxtrâylia) để diệt hết mầm cỏ và tăng cường các nguyên tố vi lượng.

Gần Tết, bón thêm phân hóa học để cây ra nhiều hoa. Khi nụ gần nở bón thêm kali.

Mai ghép sau khi chơi qua mấy ngày Tết phải đem ra ngoài để vào chỗ râm mát, sau đó mới đem ra nắng. Cắt tỉa những đọt non quá dài, tạo dáng ngay cho cây được tròn trịa.

http://www.khoahocchonhanong.com.vn