Kinh nghiệm nuôi cá trắm cỏ

Mục đích: Nuôi cá nâng cao thu nhập cải thiện đời sống gia đình.

Bước 1: Chuẩn bị ao:

-            Đắp bờ,  cày bừa và phơi đáy ao 5 - 7 ngay để cho mặt ao thật khô, sau đó tẩy rửa ao bằng vôi bột và bón phân chuồng và cho nước vào  

Bước 2: Chọn cá:

-            Chọn những con khỏe, đẹp, to đều nhau và không mắc bệnh gì.

-            Mật độ thả: Cá trắm 2.000 con

Bước 3: Chăm sóc:

-            Với cá trắm trung bình một ngày cắt 50 kg cỏ cho ăn ( không được thiếu ngày nào ), ngoài ra mỗi ngày cho thêm một gánh phân trâu vào trong ao, trung bình 1 tháng cắt 1 - 2 gánh phân xanh bó thành bó đóng cọc ngâm trong ao đến khi lá phân xanh rụng hết thì vớt thân phân xanh ra khỏi ao. Vì trong ao có cá trắm nên chú y cho nước ra vào đều đặn.

-            Hàng tháng bón  thêm phân đạm, lân và vôi cho ao

Bước 4: Thu hoạch:

-            Nuôi được 1 năm  thì cạn ao

Tính trung bình Cá trắm ( c òn 70% ),   1.400 con x 0.4 kg/con x12.000 đ/kg =    6.720.000 đồng

-            Tổng thu: 6.720.000 đồng

Tổng chi phí:

Stt

Chi phí

ĐVT

Số lượng

Đơn giá (đồng )

Thành tiền

1

Cá Trắm

Con

2.000

500

1.000.000

2

Ph ân đ ạm

Kg

120

2.500

300.000

3

Ph ân l ân

Kg

180

1.000

180.000

4

V ôi

Kg

500

500

250.000

5

Tổng chi

 

 

 

1.630.000

Chưa kể công chăm sóc vì tận dụng lao động nhàn  rỗi trong gia đình

Hoạch toán Thu - chi: 6.720.000 - 1.630.000 = 5.090.000 đồng