Kinh nghiệm nuôi cá ao, cá ruộng: trắm, mè, chép, trôi, rô phi, tôm

Kinh nghiệm nuôi cá ao, cá ruộng: trắm, mè, chép, trôi, rô phi, tôm

I- Xây dựng công trình nuôi cá

Nguyên tắc : Đảm bảo nước thuận lợi, không khô hạn, không bị tràn ngập

1-       Chọn địa điểm :

-          Chọn những nơi có đủ nguồn nước, không bị khô hạn, không bị tràn ngập khi cần thiết

-          Nguồn nước không thối bẩn, đủ nguồn dưỡng khí cho cá, tôm thở dễ dàng

-          Ao phải có nơi trú ẩn cho cá, diện tích 500 – 1500m2  là vừa

-          Nên có cống xây chắc chắn, có đăng chắn cá để cá không ra ngoài được

2-       Xây dựng ao nuôi

-          Mỗi ao nên có diện tích 500 – 1500m2  là vừa

-          Đắp bờ ao chắc chắn, mặt bờ ao rộng từ 2 – 2,5m, có độ cao hơn mức ngập của nước mưa, từ mép trên cùng xuống đến đáy ao khoảng 1,5 đến 2m

-          Ao thả sá nên có từ 1 – 2 cống xây vững chắc, có đăng giữ cá và phải đảm bảo tiêu nước trong thời gian ngắn nhất (1 cống vào ao và 1 cống nước thoát)

II- Chọn đối tượng thả giống cá

1- Đối tượng chọn nuôi :

- Tôm, cá ăn các chất hữu cơ, ăn sâu bọ. Thức ăn trực tiếp cam, bột ngô, sắn, thức ăn tổng hợp..v..v…

- Nguồn thức ăn khác : phân chuồng ủ kỹ

2- Thả cá :

- Trước khi thả rắc vôi bột từ 7 – 10kg/1000m2

- Vệ sinh ao quang đãng, sạch sẽ, có mực nước sâu từ 1 – 1,5m

- Cầy ải xong bừa đi bừa lại, lấy phân bón lót, phân chuồng ủ từ 20 – 30kg

- Thả nước vào ao, chọn cá khỏe mạnh đều con, không bị bệnh tật, không còi cọc,  thả vào ao, mật độ thả từ 1,5 - 2 con/1m2

- Nuôi chính cá Rô phi, cá chéo lai, tôm càng xanh,cá trắm cỏ, cá trôi cá Ấn độ, cá mè. Công thức thả cá như sau:

bangca.gif

Thời vụ thả:

Xuân hè vào tháng 3, tháng 4; vụ hè thu vào tháng 7, tháng 8

3- Kỹ thuật nuôi:

-          Thức ăn cho cá : phân hữu cơ, phân chuồng từ 7 – 10kg, phân Lân từ 2 – 300g, Vôi bột từ 7 – 10kg/1000m2 cộng với thức ăn khác như: sâu bọ, bèo tấm, cỏ non, phân các loại thải ra

-          Cho ăn : thực hiện cho cá ăn vào buổi sáng, buổi chiều, buổi tối. Số lượng thức ăn phải tăng dần theo đầu con, và sự lớn dần của đàn cá

4- chăm sóc và quản lý:

-          Thường xuyên có người quản lý, trông coi phòng khi mưa lớn thì phải có biện pháp thoát được nước, giữ được cá, tôm an toàn

-          Phải thường xuyên kiểm tra đăng, cống trong ao nhất là mùa mưa lũ phòng khi cá đi mất

-          Củng cố bờ ao, chống tràn và rò rỉ

-          Kiểm tra độ lớn của cá từ 1 - 2 tháng 1 lần để tăng giảm lượng thức ăn và để biết cá còn hay mất đêr sử lý

-          Phòng chữa bệnh cho cá bằng cách vệ sinh ao sạch sẽ, vôi bột tẩy nguồn nước

-          Thức ăn bằng phân chuồng phải ủ kỹ

Chữa bệnh cho cá: Bệnh cá chủ yếu bệnh đốm đỏ, chữa bằng cách dùng thuốc Kn từ 0,2-0,4/100kg trộn thức ăn tinh Pênixilin+Stép; Bệnh mỏ neo chữa bằng cách dùng lá xoan từ 0,3 - 0,5 kg/1m2 , tắm nướcmuối cho cá từ 0,3 - 0,5g/100mml; thay đổi môi trường cho cá; trị bệnh cho cá bằng Sun phát đồng từ 2 - 5g/20 - 30lit nước