Hệ thống quan trắc tự động nước thải tại KCN-KCX

Hệ thống quan trắc tự động nước thải tại khu công nghiệp và khu chế xuất (KCN – KCX) vừa được Chi cục Bảo vệ Môi trường TP.HCM nghiên cứu thành công.

Hệ thống quan trắc này có 3 phần chính gồm: Hệ thống đo và thu thập dữ liệu chất lượng nước tại hiện trường; Hệ thống truyền dẫn dữ liệu; Hệ thống giám sát tại trung tâm. Các trạm sử dụng các phần mềm thu nhận và quản lý dữ liệu nhằm phục vụ việc phân tích và tổng hợp số liệu về chất lượng nước thải ở những nơi được đo. Hệ thống có thể xác định được mức độ ô nhiễm của nước qua những thông số về độ PH, lượng chất rắn lơ lửng…Thay vì kiểm tra định kỳ, hệ thống này có thể kiểm soát chất lượng nước một cách liên tục, thu thập và phân tích dữ liệu cho ra ngay kết quả.

Nguồn khoahoc.kiengiang.gov.vn