Cách kích thích tôm lột xác

Với tôm ở giai đoạn còn nhỏ (3 -8cm)

Dùng phương pháp kích thích vật lý bằng cách sử dụng yếu tố nhiệt độ và nồng độ muối của nước để giúp con tôm lột xác bằng cách: tháo nước trong ao ra chỉ giữ mực nước sâu 15 - 25cm rồi phơi đáy 6-14 giờ tùy cường độ nắng mạnh hay yếu. Nhiệt độ trong ao sẽ tăng lên sau đó cho nước mới vào. Tôm bị sốc nhẹ mà lột xác ngay.

Với tôm lớn (9 - 20cm).

Với loại tôm này phải sử dụng phương pháp kích thích hóa học:

- Dùng formol nồng độ 10 -20ml/m3 nước, chọn lúc sáng sớm, tạt đều trên mặt ao đă tháo cạn nước chỉ còn mức 20 - 30cm. Để như vậy khoảng 12 giờ, đến lúc chiều mát sẽ cho nước mới vào. Tôm bị kích thích nhẹ mà lột xác.

- Với những ao nuôi tôm đang có độ mặn cao (trên 34%o) phải sử dụng Saponin (chế phẩm từ thực vật) để kích thích mới có tác dụng: dùng 1,0 - 1,5kg Saponin cho 1.000m2 ao. Trước khi sử dụng đem ngâm chất này 12 giờ trong nước cho nở ra rồi chọn lúc trời bắt đầu nắng (9 giờ sáng) rải đều trên mặt ao đã tháo cạn nước chỉ còn sâu 25 - 30cm, chờ đến 12 giờ trưa cho nước mới vào, tôm sẽ lột vỏ.

- Vôi cũng là chất được dùng để kích thích tôm lột xác theo nguyên lý làm thay đổi nhiệt độ và độ pH của nước đột ngột: hòa vôi vào nước rồi tạt đều trên mặt ao theo liều lượng 10 - 15 kg/1.000m2 ao đă tháo cạn nước, chỉ còn sâu 15 - 25cm. Vôi sẽ có tác dụng làm tăng nhiệt độ và độ pH của nước lên. Để 4 - 6 giờ sau đó cho nước mới vào, tôm sẽ bị sốc nhẹ và lột xác.

Thời điểm để kích thích tôm

- Với tôm cỡ 3 - 8cm sẽ tiến hành kích thích lột xác mỗi tháng 2 lần vào các ngày 8 - 12 và 24 - 28 âm lịch.

- Loại tôm 9 - 12cm, kích thích vào các ngày 10-14 và 27-1 của tháng sau.

- Loại tôm 13 - 16cm, kích thích vào các ngày 12 - 16 và 28 - 3 của tháng sau.

- Loại tôm 17 - 20cm, kích thích vào các ngày 14 - 18 và 30 - 5 của tháng sau (hoặc từ 1 - 5 nếu tháng thiếu) .

                                      ( Nguồn: Nông thôn ngày nay, 4/10/2004)