Kỹ thuật nuôi cá rô phi sạch đạt năng suất

Diện tích ao: 4.000 - 6.000m2, nước sâu 1,5 - 2m. Ao gần nguồn nước sạch để dễ lấy nước và thay nước. Vét bùn ao, bón 8 - 10 kg vôi/100m2, bờ ao chắc chắn.

Giống cá: Rô phi vằn hay rô phi dòng Gift có chất lượng; thời gian thả giống vào tháng 3 - 4 và tháng 6, mật độ 2,5 - 3 con/m2, loại cá 5 - 10 g/con.

Bón phân và cho cá ăn: Các tháng đầu sau khi thả giống (cỡ cá lớn từ 5 đến 20g/con) bón thêm phân vô cơ: 1kg đạm hòa tan té đều và 2kg lân cho 100m2 ao (đạm bón trước lân, không trộn lẫn hai phân vì sẽ làm mất tác dụng); bón vào 9 -10 giờ sáng. Đồng thời cho ăn thức ăn dạng viên có 30 - 35% đạm, lượng cho ăn bằng 8 - 5% trọng lượng cá.

Các tháng sau (cỡ cá lớn từ 20 đến 300 g/con) không cần bón phân, cho ăn thức ăn viên có 26 đến 18% đạm, lượng cho ăn bằng 3 - 2% trọng lượng cá. Ngày cho ăn 2 lần vào 8 giờ sáng và 4 giờ chiều; hai tuần thay nước một lần.

Dùng vó, chài kiểm tra thức ăn tăng trọng của cá để điều chỉnh thức ăn cho phù hợp.

Chăm sóc: Thường xuyên quan sát mực nước trong ao để điều chỉnh theo mức đă quy định. Khi thời tiết thay đổi đề phòng cá nổi đầu bằng cách bơm nước kịp. Có biện pháp phòng trị bệnh cá thông thường.

Thu hoạch: Sau khi nuôi 5 - 6 tháng, cá đạt trên 500g/con thì tiến hành thu hoạch. Trước đó nên thay nước sạch để hạn chế mùi bùn, cá sẽ có thịt trắng. Để lại cá chưa đạt thương phẩm nuôi tiếp 1 tháng nữa.

Cách nuôi trên đây áp dụng ở các trang trại hay các hộ có am hiểu về kỹ thuật, có khả năng đầu tư cao vì dùng thức ăn công nghiệp viên như loại C522 của hãng Proconco để hạn chế sự thất thoát thức ăn, tránh ô nhiễm môi trường.

( Nguồn: Kinh tế nông thôn, Số 19, 10/5/2004, tr. 8)