Kinh nghiệm nuôi cá Mè, Trắm và Chép thịt

Mục đích: Nuôi cá nâng cao thu nhập cải thiện đời sống gia đình.

Bước 1: Chuẩn bị ao

Đắp bờ,  để cho mặt ao thật khô, sau đó cho nước vào 

Bước 2: Chọn cá

Chọn những con khỏe, đẹp, to đều nhau và không mắc bệnh gì. Thời gian thae cá giống tốt nhất là 18/04  và nuôi đến 15/12

Bước 3: Chăm sóc

Với cá trắm trung bình một ngày cắt 50 kg cỏ cho ăn ( không được thiếu ngày nào ), ngoài ra mỗi ngày cho thêm một gánh phân trâu vào trong ao, trung bình 1 tháng cát 1 - 2 gánh phân xanh bó thành bó đóng cọc ngâm trong ao đến khi lá phân xanh rụng hết thì vớt thân phân xanh ra khỏi ao.

Vì trong ao có cá trắm nên chú y cho nước ra vào đều đặn.

Moiứ tuần cho Trâu vào quần ao 1 - 2 lần để đổi màu nước cho ao

Bước 4: Thu hoạch

Nuôi được khỏang 8 tháng thì cạn ao

 130 kg x 18.000 đ/kg = 2.340.000 đồng

Tổng thu: 2.340.000 đồng

Tổng chi phí:

 

Chi phí

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Cá chép

Con

1.000

1.000

1.000.000

Cá Trắm

con

500

1.000

500.000

Cá mè

Con

300

1.000

300.000

Tổng chi
1.800.000

Chưa kể công chăm sóc vì tận dụng lao động nhàn  rỗi trong gia đình

Hoạch toán Thu - chi: 2.340.000 - 1.800.000 = 540.000 đồng