Kinh nghiệm ươm cá giống trắm cỏ

Kinh nghiệm ươm cá giống trắm cỏ

Bước 1: Chuẩn bị:

-          Chọn ao có diện tích từ 1000m2, độ sâu từ 50 - 70 cm

-          Vôi bột: 100 kg

-          Phân chuồng: 500kg-700 kg

-          Đạm: 10 kg

-          Lân: 50 kg

-          Cá giống: 10 chén

-          Đỗ tương 100kg

      - Cám ngô+ sắn + gạo: 60 kg

Bước 2: Thực hiện

-          Tháo cạn, phát quang, phơi ao từ 10-15 ngày ( tùy theo điều kiện thời gian).

-          Sau khi phơi ải xong thì cho nước vào ao để cày bừa lần 1

-          Bón lót phân chuồng từ 500-700kg.

-          Bón lót phân đạm 5-10kg, lân 40-50kg

-          Bón lót vôi từ 50-70kg ( chú ý: nếu nền ao có độ chua cao thì cần tăng thêm vôi bột)

-          Bừa lần 2 làm phẳng mặt đáy ao, phơi ải từ 4-15 ngày thì cho nước vào ao, đủ nước rồi cắt nguồn nước vào.

-          Lấy cá giống thả vào ao ( chú ý: thả buổi sáng sớm hoặc buổi chiều tối). Số lượng cá thả từ 8-10 chén.

 Bước 3:

-          ̉ - Sau khi thả cá vào trong ao được từ 4-5 giờ thì thả thức ăn cho cá ( thức ăn thời kỳ này chủ yếu là đỗ tương say hoặc nghiền mịn)

-          Một ngày cho cá ăn 2 bữa: sáng cho ăn 1.5 kg đỗ tương, chiều 1.5 kg đỗ tương..

-          Cách thức cho ăn: đỗ tương hòa với nước để đủ lượng té khắp mặt ao, ban đêm phải thường xuyên kiểm tra soi éch nhái, rắn....

-          Cho ăn đỗ tương từ 15-20 ngày( thành cá chân hương ở giai đoạn này, chúng ta giảm 1/2 lượng đỗ tương chỉ cho ăn đỗ tương một bữa và  1 bữa  thì cho ăn phụ thêm cám ngô, sắn, cám gạo nghiền mịn chộn lẫn nhau 3 kg cả 3 loại cho 1 ngày.

-          Thời gian này có thể phụ thêm phân chuồng ủ hoại mục từ 30-50kg, mỗi tuần 1 lần.

-          Bón vôi bột định kỳ cách 15 ngày bón 1 lần từ 10-15 kg hòa với nước té khắp mặt ao.

-          Sau khi thả cá và thực hiện các khâu trên được 40 ngày thì ta thu hoạch được cá giống.

-          Kích cỡ cá giống: to bằng điếu thuốc lá thì bán được cá giống.

Bước 4: Thu hoạch sản phẩm.

- Tổng sản phẩm thu được sau 40 ngày là: 80.000 con cá giống bằng đếu thuốc lá

          80.000 con x 50đ/ con =  4.000 000đ

- Chi phí đàu tư:

Cá giống: 10 chén x 100.000đ/chén = 1.000. 000đ

Vôi bột: 100kg x 500đ/kg = 50 .000đ

Đỗ tương:     100kg x 5.000đ =500. 000đ

Đạm:               10 kg x 3.000 = 30.000 dd

Lân:                  50 kg x 1.000 = 50.000 đ

Cám gaọ:̣ 20 kg x 2.000đ/kg = 40. 000đ

Cám ngô: 20 kg x 2.000đ/kg = 40. 000đ

Sắn:         20 kg x 1.200đ/kg = 24 .000đ 

  Tổng chi phí tất cả các khoản: 1.734. 000đ

Bước 5: Hoạch toán lỗ lãi

- Tổng thu: 4.000. 000đ

- Tổng chi:  1.734. 000đ

Lãi:  4.000 000đ - 1.734. 000đ =  2.266. 000đ.

     Với số tiền thu được từ nuôi ươm cá giống  là 2.266.000đ gia đình tôi  đã dùng số tiền đó để mua cá về nuôi tiếp, số tiền còn lại dùng để trang trải nợ nần và sinh hoạt trong gia đình, nhờ có thu nhập từ chăn nuôi cá gia đình chúng tôi bớt khó khăn hơn.

Hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật từ khâu chuẩn bị đến khi thu hoạch cá giống:

             10 công x 20.000đ/ công = 200.000đ