Nuôi cá chạch nước chảy

Nuôi cá chạch trong ruộng lúa có mương nước chảy cũng là một loại hình nuôi cá chạch nước chảy. Ở Nhật Bản làm thùng gỗ nước chảy để nuôi cá chạch thương phẩm, hiệu quả rất lý tưởng.

Cách làm như sau: Thùng gỗ có chiều dài 2-3m, bề rộng 1-1,5m, cao 1,5-1,7m. Phía trên của 2 bên thùng gỗ đặt ống cấp thoát nước có đường kính 4 cm, trên ống có lắp đặt một lưới kim loại mắt lưới 2mm. Đáy thùng do đất bùn với phân chuồng hoặc đất bùn với rơm rạ phủ lên, thường phủ 2-3 tầng (tầng trên hết phải là đất bùn), độ sâu của nước giữ ở 30-50cm. Đem thùng gỗ đặt vào nơi có ánh sáng mặt trời chiếu vào, nhiệt độ tương đối cao, có nước chảy. Để cho nước chảy vào từ một ống và chảy ra ở một ống khác hoặc nước chảy vào từ trên nóc thùng, lại từ 2 ống chảy ra. Cũng có thể đem mấy thùng nối liền lại thành một chuỗi để tiến hành nuôi cá chạch thương phẩm.

Trong quản lý cần đề phòng nước mưa từ ống nước thoát không chảy kịp tạo thành nước tràn cá chạch đi mất, do đó trên nóc thùng cần trùm lưới kín. Mỗi thùng có thể thả nuôi cá giống 1-1,5kg, mỗi ngày cho cá chạch ăn cám gạo, nhộng tằm, giun, thức ăn tổng hợp dạng khối, lượng thức ăn bằng 2-3% trọng lượng thân cá, nuôi 6 tháng có thể thu hoạch, 1 thùng gỗ sản xuất được 8-15kg cá chạch thương phẩm.

Lợi dụng mương nước chảy để nuôi cá chạch thương phẩm: dùng lưới chắn ngang dòng nước 1m2 thả nuôi 2,5-3kg cá giống 1 tuổi. Dùng thức ăn nhân tạo để nuôi cá chạch, qua 4-6 tháng nuôi có thể sản xuất 10-12kg/m2. Vì cho ăn thức ăn nhân tạo giá thành hơi cao, vì vậy chưa được ứng dụng rộng rãi.

Ở những nơi không thể xây dựng trại nuôi, có thể dùng khạp to để tiến hành nuôi cá chạch. Khạp thường có chiều dài 1,5m bề rộng và cao 1m, ở một bên hoặc 2 bên để lỗ cấp và thoát nước có đường kính 3-5cm, đồng thời có lưới kim loại cỡ mắt lưới 2-3mm đậy lại. Đáy khạp to phủ một lớp phân chuồng và đất bùn, mức nước sâu 30cm. Nước vào có thể do ống nước từ trên xuống dưới vào khạp hoặc trực tiếp đem khạp đặt vào chỗ nước chảy. Khạp đặt chỗ có ánh sáng, tránh chỗ có gió, nhiệt độ nước không thấp hơn 15oC. Thả nuôi cá giống mật độ 1-1,5 kg, cỡ 3-5 cm, lấy cám gạo, nhộng tằm, nội tạng gia cầm hoặc gia súc làm thức ăn, mỗi ngày cho ăn một lần, nuôi 8-9 tháng, mỗi một khạp có thể sản xuất 8-15 kg cá chạch thương phẩm. 

                                                                                                                                                    Theo Bao Nong Nghiep Viet Nam