Kỹ thuật dưỡng tôm càng xanh bột

1. Ương - dưỡng trong bể Bể: Bể ximăng hay bể đất lót tấm nhựa, diện tích 5-25m2. Sau 0,5-0,7m nước. Bể có mái che bằng lá hay tấm bạt. Vệ sinh: Tẩy rửa bể kỹ bằng nước vôi hay Chlorine.

Nước ương: Nước máy hay nước sông không ô nhiễm. Lọc nước qua túi vải lọc mịn khi cấp nước vào bể.

Chọn và thả tôm bột: Tôm bột có kích cỡ 1,2-1,5cm, đồng cỡ, màu sắc trong sáng, linh hoạt, khi lội râu khép mình hình chữ V, đôi xoè hình quạt. Mật độ thả 1.000-1.500con/m2 bể.

Thay nước: Thay hàng ngày 30-50% thể tích.

Vật bám: Đặt chà tre, lá dừa, tấm lưới hay các chùm sợi nilon vào bể làm vật bám cho tôm.

Cho ăn: Cho tôm ăn trùng chỉ, trứng nước, thức ăn công nghiệp hay thức ăn tự chế.

Trùng chỉ: 0,5kg/10.000 con/ngày

Trứng nước: 0,5kg/10.000con/ngày

Thức ăn công nghiệp: 50-100g/10.000con/ngày

Thức ăn tự chế biến (trứng và tép xay nhuyễn, hấp): (2 trứng gà+200g tép)/10.000con/ngày. Cho tôm ăn 4-5 ngày/lần

Siphon: Hút cặn, thức ăn thừa hàng ngày.

Sục khí: Liên tục hàng ngày

Thời gian ương: Ương 2 tuần, tôm đạt 2,5-3cm thì chuyển nuôi thịt. Tỷ lệ sống đạt 70-80%.

2. Ương - dưỡng tôm bột trong vèo, giai

Vèo: Bằng lưới mùng, màu đen, diện tích 5-25m2. Đặt trong ao rộng, thoáng, nước tốt. đặt vèo ngập nước 0,7-0,8m.

Chọn giống và thả giống: Chọn tôm bột khoẻ. Mật độ ương 1.000-1.500 con/m2.

Cho ăn: Thức ăn và cách cho ăn như ương trong bể.

Vật bám: Sử dụng các loại vật bám như trên.

Sục khí: Cần sục khí liên tục như ương trên bể.

Thay nước: Thay nước ao hàng tuần 30-50%

Thời gian ương: Ương 2-3 tuần, tôm đạt 2,5-3 cm. Tỷ lệ sống 70-80%

3. Ương tôm bột trong ao đất

Ao: Có thể dưỡng tôm trong ao nhỏ ngay cạnh khu nuôi hoặc dùng lưới mùng chắn một góc ao hay ruộng nuôi. Diện tích khu ương 100-500m2. Mức nước sâu 0,7- 0,8m.

Chuẩn bị ao: Tháo cạn, sên vét ao kỹ, bón vôi với lượng 10kg/100m2 ao một tuần trước khi thả giống. Có thể bón phân chuồng 20-30kg/100m2 hay phân vô cơ 300g/100m2 để gây màu nước. Có thể dùng thêm dây thuốc cá để diệt tạp với lượng 2 kg/100m3 nước.

Thả giống: Chọn tôm bột khoẻ, thả với mật độ 50-150con/m2.

Thức ăn: Cho ăn bằng thức ăn công nghiệp hay thức ăn tự chế như trên

Thay nước: 2 tuần/lần, thay 30-50% mỗi lần

Chà: chà tre,c ây khô bó thành bó đặt rải rác.

Thời gian ương: 1-1,5 tháng, tôm đạt 4-6cm.

(Theo Khoa Thuỷ sản – Trường ĐH Cần Thơ)