Nghiên cứu bệnh phân trắng, teo gan trên tôm sú nuôi và các giải pháp phòng trị

Sở KH&CN Ninh Thuận vừa tổ chức họp Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài “Nghiên cứu bệnh phân trắng, teo gan trên tôm sú nuôi thương phẩm (Penaeus monodon) tại Ninh Thuận và đề xuất các giải pháp phòng trị ”, do ThS Nguyễn Khắc Lâm làm chủ nhiệm, Chi cục nuôi trồng thủy sản tỉnh Ninh Thuận là đơn vị chủ trì.

tomsu.jpg
Hội đồng do Ông Phạm Phú Rong - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm chủ tịch, các thành viên là các chuyên gia đến từ Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III, Viện Hải dương học Nha Trang và đại diện của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên-Môi trường, Chi cục Thú y, Hiệp hội giống thủy sản,… 

Hội đồng đánh giá cao sự tâm huyết, nghiêm túc của chủ nhiệm và nhóm cộng sự thực hiện đề tài; trong điều kiện kinh phí có hạn nhưng đã thực hiện hoàn thành xuất sắc toàn bộ các mục tiêu, nội dung nghiên cứu theo hợp đồng và thuyết minh đề tài. Ngoài ra, còn nghiên cứu thêm về khả năng lây nhiễm hội chứng phân trắng teo gan trên đối tượng tôm thẻ chân trắng nuôi thương phẩm tại tỉnh.

Quá trình nghiên cứu thực hiện đề tài đã sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu truyền thống và hiện đại như phỏng vấn trực tiếp, nghiên cứu mô bệnh học, phương pháp phân tích mầm bệnh virut bằng kỹ thuật hiện đại (PCR), thí nghiệm cảm nhiễm qua màng lọc 0,2μm,… kết hợp chặt chẽ giữa phòng thí nghiệm và thực tế hiện trường và đã xác định được tác nhân gây hội chứng phân trắng, teo gan trên tôm nuôi thương phẩm và đề xuất các giải pháp phòng hội chứng này.

Kết quả nghiên cứu của đề tài vừa có ý nghĩa khoa học, vừa có ý nghĩa thực tiễn cao. Các quy trình về phòng hội chứng phân trắng, teo gan trên tôm nuôi thương phẩm có tính khả thi khi ứng dụng vào thực tế sản xuất.

Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí nghiệm thu đề tài có tên trên và đánh giá kết quả đề tài đạt loại A. Đồng thời, kiến nghị chuyển giao kết quả nghiên cứu của đề tài cho ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn khai thác, sử dụng.

Theo: www.khoahocphothong.com.vn