Chức năng dinh dưỡng trong phân siêu vi lượng Sao Mai 09

Cây trồng hấp thu thức ăn để sinh trưởng và phát triển hầu hết ở dạng vô cơ. Tất cả các nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu đều quan trọng như nhau, tuy nhiên liều lượng yêu cầu từng nhóm khác nhau.

Nhóm đa lượng gồm đạm (N), lân (P), kali (K) cây trồng cần nhiều; nhóm trung lượng gồm lưu huỳnh (S), canxi (Ca) và magiê (Mg) cây cần trung bình; nhóm vi lượng gồm kẽm (Zn), sắt (Fe), đồng (Cu), mangan (Mn), Bo (B), molipden (Mo) và clo (Cl) cây cần lượng rất nhỏ nhưng không thể thiếu, một sự thiếu hụt hay dư thừa nguyên tố dinh dưỡng đều làm cho cây sinh trưởng không bình thường. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một số chức năng của các chất dinh dưỡng vi lượng có trong sản phẩm của phân bón siêu vi lượng Sao Mai 09:

Đồng

- Là thành phần của men cytochrome oxydase và thành phần của nhiều enzim – ascorbic, axit axidase, phenolase, lactase.

- Xúc tiến quá trình hình thành vitamin A.

Kẽm

- Liên quan đến sự tổng hợp sinh học của axit indol acetic.

- Là thành phần thiết yếu của mốt số men metallo-enzimes-carbonic, anhydrase, anxohol dehydrogenase.

- Đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp axit nucleic và protein.

- Tăng cường khả năng sử dụng lân và đạm.

Sắt

- Cần thiết cho sự tổng hợp và duy trì chất diệp lục tố trong cây.

- Là thành phần chủ yếu của nhiều enzim.

- Đóng vai trò chủ yếu trong sự chuyển hóa axit nucleic, ảnh hưởng đến sự chuyển hóa RNA hoặc diệp lục tố.

Mangan

- Xúc tác trong một số phản ứng enzim và sinh lý trong cây, là một thành phần của pyruvate carboxylase.

- Liên quan đến quá trình hô hấp của cây.

- Hoạt hóa các enzim liên quan đến sự chuyển hóa đạm và sự tổng hợp diệp lục tố.

- Kiểm soát thế oxy hóa – khử trong tế bào ở các pha sáng và tối.

Bo

- Ảnh hưởng đến hoạt động của một số enzim.

- Có khả năng tạo phức với các hợp chất polyhydroxy khác nhau.

- Tăng khả năng thấm ở màng tế bào, làm cho việc vận chuyển hydrat carbon được dễ dàng.

- Liên quan đến quá trình tổng hợp liqnin.

- Thiết yếu đối với sự phân chia tế bào.

- Ảnh hưởng tới sự lấy đi và sử dụng Ca của cây trồng, giúp điều chỉnh tỷ lệ K/Ca trong cây.

- Thiết yếu với sự tổng hợp protein trong cây.

Molypđen

- Xúc tiến quá trình cố định đạm và sử dụng đạm của cây.

- Là thành phần của men khử nitrat và men nitrogenase.

- Cần thiết cho vi khuẩn (Rhizobium) cố định đạm cộng sinh ở nốt sần cây họ đậu.

Clo

- Là thành phần của axit auxin chloindole-3 acetic mà ở các hạt chưa chín nó chiếm vị trí của axit indole acetic.

- Thành phần của nhiều hợp chất tìm thấy trong vi khuẩn và nấm.

- Kích thích sự hoạt động của một số enzim và ảnh hưởng đến sự chuyển hóa hydrat carbon và khả năng giữ nước của mô thực vật.

http://nongnghiep.vn