Hỏi đáp - trao đổi kinh nghiệm về phân bón

Phân bón chuyên dùng là loại phân có tác dụng như thế nào đối với cây trồng? Tại sao nên bón phân chuyên dùng? <P style="MARGIN: 0in 7.5pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Phân bón chuyên dùng là loại phân được sản xuất ra nhằm bón riêng cho một cây trồng xác định nào đó, với mục đích bón đúng, bón đủ, bón cân đối và bón kịp thời, đúng lượng và loại dinh dưỡng mà cây cần. Tuy nhiên, do sự không đồng nhất về giống cây trồng, đất đai và điều kiện thời tiết, khí hậu mà sự đáp ứng của các loại phân chuyên dùng cũng chỉ là sự đáp ứng chung nhất. Tùy theo hiểu biết, kinh nghiệm cá nhân mà mỗi nông dân có thể cải tiến hoặc thay đổi chút ít cho phù hợp với điều kiện trồng trọt của mình. Tùy theo đặc điểm cây trồng, phân chuyên dùng có thể được sản xuất chung cho các thời kỳ bón, hoặc sản xuất thành từng loại riêng biệt cho từng thời kỳ bón. Nhìn chung, loại phân sản xuất riêng cho từng thời kỳ bón thường đi sát hơn với nhu cầu phân bón của cây trồng.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 7.5pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Thường thì phân chuyên dùng được sản xuất cho các thời kỳ bón chính sau đây: Phân dành cho bón lót; phân dành cho bón thúc đẻ nhánh; phân dành cho bón thúc nụ; phân dành cho bón thúc hoa; phân dành cho thúc quả. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 7.5pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">- Đặc điểm của phân bón lót nhìn chung là cần lân cao, đạm trung bình, kali ít hoặc không có.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 7.5pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">- Đặc điểm của phân thúc đẻ nhánh, hoặc thúc ra cành lá mới (bón thời kỳ cây sinh trưởng mạnh) là nhiều đạm, lân trung bình hoặc ít, kali ít.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 7.5pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">- Đặc điểm của phân thúc hoa và thúc quả lớn là đạm trung bình cao, lân ít, kali cao v.v..<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 7.5pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Tùy theo cây trồng mà liều lượng và tỷ lệ của các loại phân này được cấu thành cho thích hợp. Nếu ta bón đúng, bón đủ liều lượng và tỷ lệ cho từng thời kỳ sẽ đáp ứng được nhu cầu của cây trồng, giúp cây sinh trưởng và phát triển cân đối, khỏe mạnh, có tiềm năng ra hoa đậu quả và cho năng suất cao, sản phẩm có chất lượng tốt.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 7.5pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Những cây trồng riêng biệt thường có các cơ quan nghiên cứu chuyên sâu và chính các nhà khoa học của cơ quan này đưa ra khuyến cáo. Các nhà sản xuất bao giờ cũng muốn sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng nên phải liên kết với các nhà khoa học để hình thành nên các loại phân chuyên dùng này. Ngoài ra các nhà khoa học còn giúp các nhà sản xuất khảo nghiệm, đánh giá loại phân mới trước khi đưa ra bán đại trà. Chính vì vậy nông dân nên sử dụng phân chuyên dùng vì rất tiện lợi, dễ sử dụng, có hiệu quả kinh tế cao.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 7.5pt 0pt 11.25pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">http://www.khuyennongvn.gov.vn<o:p></o:p></SPAN></P>