Hỗ trợ 100% phí đăng ký sở hữu trí tuệ sản phẩm sáng tạo của nông dân

Đó là một trong những nội dung của chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản vừa được Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết tại Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010. Theo đó, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được vay vốn và hỗ trợ lãi suất để mua máy móc, thiết bị sản xuất trong nước nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch bao gồm: hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân có địa chỉ cư trú hợp pháp được UBND cấp xã xác nhận là cá nhân trực tiếp sản xuất và phục vụ sản xuất; các doanh nghiệp có ký và thực hiện hợp đồng tiêu thụ nông sản và dịch vụ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp với nông dân.

Các đối tượng này được vay vốn và hỗ trợ lãi suất khi mua các loại máy móc sau đây: các loại máy làm đất, gieo cấy, trồng, chăm sóc, thu hoạch lúa, ngô, cà phê, chè, mía; máy sấy, vật liệu cơ bản để làm sân phơi (lúa, ngô, cà phê, hạt điều, hồ tiêu) có diện tích đến 1.000m2; máy móc, thiết bị dùng cho sản xuất giống thủy sản; vật tư, thiết bị xây dựng cải tạo các ao (hồ) nuôi thủy sản; thiết bị, phương tiện phục vụ nuôi trồng, thu hoạch và vận chuyển thủy sản; thiết bị làm lạnh, cấp đông, thiết bị sản xuất nước đá trên tàu cá, hầm bảo quản phục vụ khai thác dài ngày trên biển. Các máy móc, thiết bị nói trên phải có giá trị sản xuất trong nước trên 60% và có nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa. Mức tiền vay tối đa bằng 100% giá trị hàng hóa, ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất trong 02 năm đầu, từ năm thứ 3 là 50% lãi suất.

Cũng theo Quyết định này, ngân sách nhà nước còn hỗ trợ 100% kinh phí cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua giống để áp dụng thử nghiệm lần đầu đối với các giống lúa, ngô tiến bộ kỹ thuật có năng suất, chất lượng cao; tổ chức, cá nhân mua bằng sáng chế để tự sản xuất hoặc phối hợp với các tổ chức, cá nhân khác sản xuất các loại máy móc, thiết bị có khả năng ứng dụng rộng rãi trong nước nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch; đăng ký sở hữu trí tuệ đối với những sản phẩm sáng tạo của nông dân có khả năng ứng dụng rộng rãi trong nước được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định công nhận.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2010.

http://www.vinanet.com.vn