Thư viện KH&CN Vĩnh Long trước thách thức công nghệ số

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 càng lan tỏa nhanh chóng và tác động mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Trong đó, nền tảng kỹ thuật số luôn được các quốc gia, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quan tâm khai thác, ứng dụng để tạo ra giá trị gia tăng mới. Hòa cùng dòng chảy đó, hoạt động thông tin - thư viện đã kịp thời thích ứng bằng biện pháp phát triển nguồn tin dạng số, đặc biệt hình thành thư viện số trên cơ sở đảm bảo giữ gìn, phát huy giá trị gốc của thư viện truyền thống.

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long

Ngày 10 tháng 3 năm 2021 Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành Quyết định số 417/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 3 năm 2021 về việc phê duyệt Chương trình chuyển đổi số tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, với tầm nhìn đến năm 2030 ngành tài nguyên và môi trường sẽ quản lý, điều hành cơ bản trên phương thức, quy trình, mô hình của công nghệ số và kết quả phân tích, xử lý dữ liệu số; á

Hội thảo: "Thương mại điện tử trong thời kỳ công nghệ số"

Thuật ngữ “Thương mại điện tử”, đến nay đã không còn xa lạ với mọi người, nhất là trong nhận thức của các nhà trường chuyên ngành kinh tế, nhà quản lý, nhà khoa học, các doanh nghiệp thương mại… theo nghĩa rộng được diễn giải là bất kỳ hình thức quan hệ kinh doanh nào mà sự tương tác giữa các tác nhân xảy ra thông qua việc sử dụng các công nghệ Internet; theo nghĩa hẹp là các giao dịch tài chính được thực hiện thông qua Internet và các mạng truyền thông tư nhân, trong đó các giao dịch mua bán hàng hóa và dịch vụ cũng như chuyển tiền được thực hiện.

Một số giải pháp phát triển doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 – 2025

Hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam được xếp thứ ba khu vực Đông Nam Á chỉ sau Indonesia và Singapore, vượt xa Thái Lan và Malaysia.

Kết nối các cộng đồng trí tuệ nhân tạo

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Kế hoạch triển khai “Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030”. Một trong các nhiệm vụ đặt ra là mở rộng các dự án xây dựng dữ liệu cộng đồng theo hình thức của đề án Hệ tri thức Việt số hóa; kết nối các cộng đồng trí tuệ nhân tạo (TTNT), cộng đồng khoa học mở ở Việt Nam; thường xuyên tổ chức các hoạt động kết nối các cộng đồng học thuật, nghiên cứu, cộng đồng nghề nghiệp phát triển và ứng dụng TTNT và khoa học dữ liệu (KHDL) trong và ngoài nước.

Chuyển đổi số trong tiêu thụ nông sản - giải pháp thực hiện đề án Tỉnh Ủy tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025

Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, là điều kiện phát triển nhanh, bền vũng cho ngành nông nghiệp hiện đại. Trong chuỗi sản xuất nông nghiệp có thể chia làm ba khâu: thứ nhất là khâu sản xuất nguyên liệu; thứ hai là khâu thu gom, chế biến; thứ ba là khâu tiêu thụ. Trong ba khâu của chuỗi sản xuất có mối quan hệ phụ thuộc và quyết định lẫn nhau. Hiện nay người dẫn dắt thương mại là người quyết định khâu sản xuất, chứ không phải do người nông dân như trước đây. Cảnh chờ đợi thương lái của người nông dân đã chứng minh điều đó.

Áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc – chìa khóa khởi tạo niềm tin người tiêu dùng

Truy xuất nguồn gốc là khả năng theo dõi, nhận diện được một đơn vị sản phẩm thông qua tất cả các giai đoạn từ tìm nguồn nguyên liệu, sản xuất, chế biến, vận chuyển và phân phối ra thị trường. Đây được xem là một trong những giải pháp giúp người tiêu dùng biết rõ về nguồn gốc, xuất xứ cũng như các công đoạn để làm ra sản phẩm.

Thủ tướng phê duyệt chiến lược để hình thành Chính phủ số vào năm 2025

Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 đặt ra mục tiêu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển Chính phủ điện tử vào năm 2021 và hình thành Chính phủ số vào năm 2025.

Quyết định 942 phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành hôm nay, ngày 15/6.

Kế hoạch thực hiện kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 23/08/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg

Triển khai thực hiện kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 năm 2021

Toàn văn Kế hoạch số 88/KH-SKHCN

Ứng dụng và phát triển công nghệ trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại tỉnh Vĩnh Long

Đó là chủ đề Hội thảo khoa học được Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Viện KH&CN Tiên tiến Liên ngành - Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh tổ chức sáng ngày 30/11/2020 tại Sở KH&CN Vĩnh Long; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thoại Nam - Viện KH&CN Tiên tiến Liên ngành và ông Nguyễn Văn Tùng - Giám đốc Sở KH&CN Vĩnh Long đồng chủ trì Hội thảo.